1888

proslulé vedro v Třeboni, kdy se vypařily 3 rybníky

1888
chlapcův vnuk jde do školy
1889
JC píše kuplet "I sedlák se nasytí" (dle prof. Fiedlera)
1889
(23.11.)
1890
(12. 1.)
1890
(6. 2.)
1890 (10. 3.)
  JC píše z Čimelic dopis Stroupežnickému
1890 (5. 11.)
  L. Stroupežnický píše z Prahy dopis JC
1891
JC napsal hru "Němý Bobeš"
1891
JC je udělen v Torontu patent na psací stroj s kulatým válcem pro posun zprava doleva
1891
(květen)