1888

chlapcův vnuk jde do školy

1889
JC píše kuplet "I sedlák se nasytí" (dle prof. Fiedlera)
1889
(23.11.)
1890
(12. 1.)
1890
(6. 2.)
1890 (10. 3.)
  JC píše z Čimelic dopis Stroupežnickému
1890 (5. 11.)
  L. Stroupežnický píše z Prahy dopis JC
1891
JC napsal hru "Němý Bobeš"
1891
JC je udělen v Torontu patent na psací stroj s kulatým válcem pro posun zprava doleva
1891
(květen)
1891
vydán Ottův slovník naučný, díl IV, Bianchi Bžunda