Dánové

(Bl) mají podobnou horu, jako my Blaník

Dardanely, Dardanely
(Vr) heslo pašeráka opia debil (Tk) seděl ve třídě vedle blbečka
Debil v divadle
(Pól) neví se, zda je na jevišti nebo v hledišti
Děčín
(Akt) město, kde bydlí dr. Turnovský; město, kam Žíla poslal Bedřicha
Děd Vševěd
(Po) postava z pohádky JC "Dlouhý, Široký a Krátkozraký"
Děda Mráz
(Bl) u Leninů ještě nikdy nebyl tak vypráskaný, jako r. 1900
dědeček
(Po) postava ze stejnojmenné první české knihy JC
Dědeček
(Po) první česká kniha JC
Dědicové Komenského
(Tk) konference pro učitele 2. cyklu
Dědova mísa
(Lip) útulek pro staré lidi v Jizerských horách (Posel)
defenestrace
(Bl) vyhození jedné či více osob oknem; viz též Fensterpolitik, Die