Einstein (Albert)

(Tk) vědec, který si dopisoval s JC; (Lij) kamarád JC, čekal na něj ve vrátnici salcburské trestnice; (Bl) narodil se r. 1879, což byla chyba

E. K. G.
(Bo) jméno herečky v roli údajně krásné paní hajné
ekrazit
(Ho) náloži této výbušniny se rovnal balíček, který došel porotě vídeňské operetní soutěže
Elektrická sesle
(Akt) celovečerní horror JC
elektrická valcha
(Akt) vynález JC
Elektrický valčík
(Lij) skladba JC na oslavu zavedení elektrického proudu do obce Frymburk
Eliška
(Akt) mladší dcera kloboučníka Lešnera, dnes žije v domově důchodců v České Třebové; (Ho) postava z operety JC "Proso"
Elvíra
(Ho) postava z operety JC "Proso", dožívá se Soňou na statku v Cáchách
erektik
(Ho) toto slovo použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem
Erika T.
(Tk) haličská sufražetka, stenografka JC
erömü
(Ho, Vr) /maď./ elektrárna