Elektrický valčík

(Lij) skladba JC na oslavu zavedení elektrického proudu do obce Frymburk

Eliška
(Akt) mladší dcera kloboučníka Lešnera, dnes žije v domově důchodců v České Třebové; (Ho) postava z operety JC "Proso"
Elvíra
(Ho) postava z operety JC "Proso", dožívá se Soňou na statku v Cáchách
erektik
(Ho) toto slovo použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem
Erika T.
(Tk) haličská sufražetka, stenografka JC
erömü
(Ho, Vr) /maď./ elektrárna
erotomanka
(Akt) její adresu žádá Bedřich na Pepovi
Eskymák
(Pól) obyvatel Grónska; JC ho naučil lízaný mariáš
Eskymačka
(Pól) manželka Eskymáka, osobně ustlala JC lože
Essen
(Akt, TK) město, v němž měl drogerii F.C. Bohlen
Esterházy
(Tk) kníže, kterého chtěl JC získat pro vybudování mamutí sodovkárny