erektik

(Ho) toto slovo použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem

Erika T.
(Tk) haličská sufražetka, stenografka JC
erömü
(Ho, Vr) /maď./ elektrárna
erotomanka
(Akt) její adresu žádá Bedřich na Pepovi
Eskymák
(Pól) obyvatel Grónska; JC ho naučil lízaný mariáš
Eskymačka
(Pól) manželka Eskymáka, osobně ustlala JC lože
Essen
(Akt, TK) město, v němž měl drogerii F.C. Bohlen
Esterházy
(Tk) kníže, kterého chtěl JC získat pro vybudování mamutí sodovkárny
Etuda pro dvě kisny a škatulku
(Akt, MS) slavná etuda JC; má podtitul "Pud a stud"
Evžen
(Akt) míněn dr. Hedvábný; bratranec Zdeněka Svěráka
externismus
(Tk) filozofická teorie JC, která vzbudila ve světě odpor