1891

vydán Ottův slovník naučný, díl IV, Bianchi Bžunda

1891 (5.12.)
se herci kočovné společnosti JC rozešli dělat Mikuláše a už se nesešli
1892
JC se seznamuje s kovářem Jirsou
1892 (15.9.)
zápis z deníku JC: "Jsem bezvýhradný ateista. Až se bojím, že mne pánbůh potrestá."
1893
datum na štítku (se jménem JC) na kabině pro začínající houslisty
1893
JC studuje praktickou filozofii na univerzitě v Istanbulu
1894
(začátkem roku)
1894
v časopise "Byt jako klička" se objevily první náčrtky JC strojů pro domácnost
1894
JC píše dopis ing. Lessepsovi
1894
JC dostal dopis od skladatele Fibicha
1894
JC přijal místo kapelníka u královské gardy ve Stockholmu