Flajšhans

(Vr) policejní inspektor

Flak
(Ho) vězeňský dozorce
Formánek
(Lij) postava ze hry JC "Lijavec", Alois, porodní dědek
Francie
(Lij) r. 1848 zde byla revoluce; (Bl) odtud Karel IV. přivezl do Čech karlata
Franta Pepa Jednička
(Lij) přezdívka císařpána
František
(Lip) postava ze hry JC "Vizionář", syn Hlavsy
František Ferdinand d'Este
(Vr) viz d'Este
František Josef I.
(Bo) rakouský mocnář; k 60. výročí jeho vlády připravovala rakouská diplomacie milý dárek; (Lij) rakouský císař; jeho obraz visí vedle tabule; nastoupil na trůn r. 1848; je nesmrtelný; (Bl) JC mu psal dopis, aby r. 1900 buď odstoupil, nebo zemřel
Frei, Emil dr.
(Op) hudební badatel, správce zámku Březnice
Frič
(Lij) postava, kterou potká chlapec na ulici v r. 1848
Frída, Mojmír
(Vr) půdoznalec, který sestrojil první promítací přístroj