genitální meliorace

(Bo) únik paměťových buněk do pohlavích žláz

germanismy
(Akt) jimi se hemži pozdější rukopisy JC
Glasgow
(Ho) nedaleko tohoto města se narodil hrabě Nikolič (Proso)
Glinka
(Ho) význačný hudební skladatel
globetrotter
(Akt) /ang./ míněn JC (měl jejich neklidnou krev)
Göč, Mikloš
(Ho) pašerák zvonků na kola, postava z operety JC "Hospoda na mýtince"
Goethals
(Op) americký inženýr, který měl dokončit stavbu Panamského průplavu
Grafická stránka Cimrmanova notového záznamu
(Op) téma referátu v semináři
Grimmové
(Po) bratři, sběratelé pohádek, přestože na to byli dva
Grónsko
(Pól) země, kde žijí Eskymáci; odtud vyrazila americká expedice profesora Mac Donalda
Grünbach
(Bo) ospalé lázeňské městečko, kam cestovali farář; lékař a Bobeš; nedaleko něho upustil JC ze vzducholodi nůž; na mapě JC je u tohoto městečka červený vykřičník s poznámkou "nůž"