Glasgow

(Ho) nedaleko tohoto města se narodil hrabě Nikolič (Proso)

Glinka
(Ho) význačný hudební skladatel
globetrotter
(Akt) /ang./ míněn JC (měl jejich neklidnou krev)
Göč, Mikloš
(Ho) pašerák zvonků na kola, postava z operety JC "Hospoda na mýtince"
Goethals
(Op) americký inženýr, který měl dokončit stavbu Panamského průplavu
Grafická stránka Cimrmanova notového záznamu
(Op) téma referátu v semináři
Grimmové
(Po) bratři, sběratelé pohádek, přestože na to byli dva
Grónsko
(Pól) země, kde žijí Eskymáci; odtud vyrazila americká expedice profesora Mac Donalda
Grünbach
(Bo) ospalé lázeňské městečko, kam cestovali farář; lékař a Bobeš; nedaleko něho upustil JC ze vzducholodi nůž; na mapě JC je u tohoto městečka červený vykřičník s poznámkou "nůž"
Grünbach, Walter von
(Bo) viz Baron
Gustav
(Pól) bratranec Varla Frištenského, světový šampión v řeckořímském zápase