Glinka

(Ho) význačný hudební skladatel

globetrotter
(Akt) /ang./ míněn JC (měl jejich neklidnou krev)
Göč, Mikloš
(Ho) pašerák zvonků na kola, postava z operety JC "Hospoda na mýtince"
Goethals
(Op) americký inženýr, který měl dokončit stavbu Panamského průplavu
Grafická stránka Cimrmanova notového záznamu
(Op) téma referátu v semináři
Grimmové
(Po) bratři, sběratelé pohádek, přestože na to byli dva
Grónsko
(Pól) země, kde žijí Eskymáci; odtud vyrazila americká expedice profesora Mac Donalda
Grünbach
(Bo) ospalé lázeňské městečko, kam cestovali farář; lékař a Bobeš; nedaleko něho upustil JC ze vzducholodi nůž; na mapě JC je u tohoto městečka červený vykřičník s poznámkou "nůž"
Grünbach, Walter von
(Bo) viz Baron
Gustav
(Pól) bratranec Varla Frištenského, světový šampión v řeckořímském zápase
(Ho) nota, od níž nahoru (dolů) píšeme nožičky dolů (nahoru)