H2SO5

(Lij) chemická sloučenina s osmimocnou sírou, kyselina peroxosírová; JC ji neznal; chemická anekdota JC

Hajný
(Bo) postava z dramatu JC "Němý Bobeš", Josef Mikovec
Halič
(Tk) země Rakousko-Uherska, kde působil JC jako
Haló, haló!
(Tk) dnešní zahájení telefonního rozhovoru
Haná
(Po) cizí kraj
Hanička
(Bo) dcera hostinského z Grünbachu, jela do 1VVŠně pro porcelán
Hans
(Op) mladší syn kováře Jirsy, bude se učit klempířem (Kovář)
Hanžlová, Anna
(Akt) oblíbená posluhovačka JC
Hausner
(Lij) postava z psychodramatu (zdravotní scénky) JC "Nestyda Hausner"
Hausnerová
(Lij) postava z psychodramatu (zdravotní scénky) JC "Nestyda Hausner"
Havlíček Borovský, Karel
(Lij) o něm je ostrá píseň; řekl, že správná anekdota působí jako červotoč; (Pól) hledí smrti vstříc (živý obraz JC)