1894

(začátkem roku)

1894
v časopise "Byt jako klička" se objevily první náčrtky JC strojů pro domácnost
1894
JC píše dopis ing. Lessepsovi
1894
JC dostal dopis od skladatele Fibicha
1894
JC přijal místo kapelníka u královské gardy ve Stockholmu
1894
JC se seznamuje s filozofií solipsismu
1895
JC nastudoval s absolventy Kreibichovy hudební školy svoji jednoaktovou operu "V chaloupky stínu"
1895
v Lyonu vyrobena dekorace pro operetu JC "Proso"
1895 (září)
je JC pozván přítelem hrabětem Zeppelinem k vyhlídkovému letu stíhací vzducholodi "Karel"
1896 (20.7.)
se konal 4. kongres 2. internacionály
1896
na sv. Martina byla v Brtnici sepsána závět' A. Vavrochové-Machové