Henlein, Konrád

(Lip) syn liptákovských občanů

Henri
(Vr) postava z titulkového filmu JC, manžel
herberk
(Lij) útulek pro vandrovníky, přeneseně velký nepořádek
Herberk
(Lij) poslední dílo JC
Herma Frodit
(Lij) přezdívka Hermíny Froditové
hermafrodit
(Pól) dvojpohlavní tvor
Herzig
(Vr) stavbyvedoucí na stavbě mostu u Lince
Heřmanský
(Ho) neúnavný smíšek (Proso)
History And Memory
(Bl) /angl./ název knihy JC
Hladovka
(Vr) aktovka JC, která dvakrát vyhrála Klicperův Špilberk
Hlas hlubiny
(Bo) odborářský deník