Holztscheche

(Ho) /něm./ Čech jako poleno

horečka omladnic
(Bo, MS) řádí kolem Grünbachu
Hoříce
(Po) město, nedaleko něhož se dívala císařovna Marie Terezie trubičkou
Hospoda na mýtince
(Ho) opereta JC s výpravou a kostýmy
Hostinský
(Ho) postava z operety JC "Hospoda na mýtince"; (Bo) postava ze hry JC "Němý Bobeš"
Hošek
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Hrabě lidumil
(Lij) příběh JC pro žebráky
Hrabě Lucemburk
(Ho) opereta JC
Hrabě Zeppelin
(Ho) postava z operety JC "Hospoda na mýtince"
Hrad
(Bl) obě sněmovny dychtily mít tam už už svého oblíbeného disidenta
Hradec
(Lij) tam má odvézt anekdotu strojvedoucí Trčka