Hrad

(Bl) obě sněmovny dychtily mít tam už už svého oblíbeného disidenta

Hradec
(Lij) tam má odvézt anekdotu strojvedoucí Trčka
Hradec Králové
(Akt) tam bydlel (též byl na vojně) syn paní Hanžlové; (Bo) nedaleko tohoto města byla bitva; (Op) vzdálenost mezi Prahou a jím zhruba odpovídá šíři Panamské úžiny
Hrdlička
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřováni ztráty třídní knihy"
Hronek, Jim
(Op) podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami obchodního domu Westinghouse, přítel JC
Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená
(Lip) svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách
Hurych
(Ho) vězeňský dozorce;
Hurych a synové, parní mlýny
(Bo) název firmy; JC používal čisté úřední papíry s touto hlavičkou
Hus po koncilu kostnickém
(Pól) živý obraz JC pro rodiny s krbem
Hus před koncilem kostnickým
(Pól) živý obraz JC pro početnější rodiny
Huschek, Franz
(Akt) matrikář IV. vídeňské farnosti