1894

JC dostal dopis od skladatele Fibicha

1894
JC přijal místo kapelníka u královské gardy ve Stockholmu
1894
JC se seznamuje s filozofií solipsismu
1895
JC nastudoval s absolventy Kreibichovy hudební školy svoji jednoaktovou operu "V chaloupky stínu"
1895
v Lyonu vyrobena dekorace pro operetu JC "Proso"
1895 (září)
je JC pozván přítelem hrabětem Zeppelinem k vyhlídkovému letu stíhací vzducholodi "Karel"
1896 (20.7.)
se konal 4. kongres 2. internacionály
1896
na sv. Martina byla v Brtnici sepsána závět' A. Vavrochové-Machové
1896-97
JC se plaví na švédské obchodní lodi "Bjtirnson" j:.ko lodní lékař
1897
JC přežil hladomor v Tibetě díky své lžíci hladomorce
1899 (3.1)
schválilo Ministerstvo zdravotnictví návnadnou anekdotu č. 1 pro pánskou společnost