Hus po koncilu kostnickém

(Pól) živý obraz JC pro rodiny s krbem

Hus před koncilem kostnickým
(Pól) živý obraz JC pro početnější rodiny
Huschek, Franz
(Akt) matrikář IV. vídeňské farnosti
Husiti
(Bl) mají smůlu že umějí číst
Hydra a Šmidra
(Tk) dekadentně laděná loutková hra JC
Hynek
(z Michle) (Bl) viz Rytíř Hynek z Michle
Chalupa
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Chicago
(Pól) zde se konal odborářský sjezd amerických milionářů
Chládek
(Lij) postava z psychodramatu JC "Nestyda Hausner";
Chlapec s obručí
(Bo) postava z dramatu JC "Němý Bobeš"
Chlast - slast
(Lip) 8, a poslední nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků