Intelligence Service

(Bo) /angl./ inteligentnější služba intendant (Bo) vedoucí výstrojního skladu

Invalidovna
(Lij) (v Praze) navštívil ji Starej Procházka
Inženýr Vaněk
(Op) postava z opery JC "Úspěch českého inženýra v Indii", Čech
Inženýr Wagner
(Op) postava z opery JC "Úspěch českého inženýra v Indii", Němec
I sedlák se nasytí
(Ho) první kuplet JC
Istanbul
(Vr, MS) stanice expresu do Prahy; tam přistoupil Hlaváček
Ištvánbul
(Vr) maďarský název Istanbulu
já, já, jupy jupy já
(Ho) za oceán proniknuvší akustická konstanta
Jáchymov
(Vr) sliboval zatčeným inspektor Schitz
Jak se broučci poprali
(Po) pohádka JC
Jak se zelenina zbláznila
(Bl) název loutkové hry