1895

v Lyonu vyrobena dekorace pro operetu JC "Proso"

1895 (září)
je JC pozván přítelem hrabětem Zeppelinem k vyhlídkovému letu stíhací vzducholodi "Karel"
1896 (20.7.)
se konal 4. kongres 2. internacionály
1896
na sv. Martina byla v Brtnici sepsána závět' A. Vavrochové-Machové
1896-97
JC se plaví na švédské obchodní lodi "Bjtirnson" j:.ko lodní lékař
1897
JC přežil hladomor v Tibetě díky své lžíci hladomorce
1899 (3.1)
schválilo Ministerstvo zdravotnictví návnadnou anekdotu č. 1 pro pánskou společnost
1899
povstání boxerů
1900 (1.1.)
založen Australský svaz
1900
JC navrhuje Františkovi Josefovi L, aby bud' odstoupil nebo zemřel
1900
JC, očekávaje významnou událost, je stále nervóznější