1895 (září)

je JC pozván přítelem hrabětem Zeppelinem k vyhlídkovému letu stíhací vzducholodi "Karel"

1896 (20.7.)
se konal 4. kongres 2. internacionály
1896
na sv. Martina byla v Brtnici sepsána závět' A. Vavrochové-Machové
1896-97
JC se plaví na švédské obchodní lodi "Bjtirnson" j:.ko lodní lékař
1897
JC přežil hladomor v Tibetě díky své lžíci hladomorce
1899 (3.1)
schválilo Ministerstvo zdravotnictví návnadnou anekdotu č. 1 pro pánskou společnost
1899
povstání boxerů
1900 (1.1.)
založen Australský svaz
1900
JC navrhuje Františkovi Josefovi L, aby bud' odstoupil nebo zemřel
1900
JC, očekávaje významnou událost, je stále nervóznější
1900
JC se přihlásil na 2. olympiádu v Paříži