Josef Bohuslav Chvojka, učitel dějepisu

(Bl) postava ze hry JC "Blaník"

Jsou tam a přijedou
(Bl) výstavka vyorávek Karla Chmelaře
Jste kavalír, to vím
(Ho) árie z operety JC "Proso"; chtěl ji Nedbal
Jugoslávie
(Akt) odtud byla studentská brigáda konzervačních a restaurátorských prací
Julie
(Ho) postava z operety JC "Proso"
Julius
(Ho) mladý baron, který kdysi zmizel (Proso)
Jungmann
( Vr) sedí na židli
jurta
(Bl) defenestrace z ní postrádá jakýkoliv smysl
Jusupič
(Ho) generál na carském dvoře (Proso)
kabina pro začínající houslisty
(Op) vynález JC
kábrt
(Ho) podřipská akustická konstanta JC