Jugoslávie

(Akt) odtud byla studentská brigáda konzervačních a restaurátorských prací

Julie
(Ho) postava z operety JC "Proso"
Julius
(Ho) mladý baron, který kdysi zmizel (Proso)
Jungmann
( Vr) sedí na židli
jurta
(Bl) defenestrace z ní postrádá jakýkoliv smysl
Jusupič
(Ho) generál na carském dvoře (Proso)
kabina pro začínající houslisty
(Op) vynález JC
kábrt
(Ho) podřipská akustická konstanta JC
Kachna
(Lij) přezdívka JC
Kalkata
(Op) odtud jsou indičtí sedláci (Úspěch)
Kálmán, Béla
(Ho) maďarský statkář a hudební mecenáš, člen vídeňské operetní komise