Klásek

(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"

klášter svatého Prochora Zastánce
(Tk) zde JC zřídil obří pěvecký sbor
Klaun
(Vr) zvon chrámu sv. Štěpána
Klečka
(Vr) policejní inspektor
Klempera
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Kleštěncova bronchitida
(Akt) název hry JC; burleska
Klicperův Špilberk
(Vr) přehlídka vězeňských divadelních souborů
Klusák, Jan
(Ho) význačný hudební skladatel
Kuittel, Václav
(Lij) namydlen v holírně, smích pod pěnou nelze prokázat
Knot a Čadil
(Lip) firma, u niž působil chemik, spolupracující se Standou (Posel)
Kobliha, Tobiáš
(Vr) sedminásobný vrah