Kucová-Průchová

(Bo) britská agentka

Kůň, přítel člověka
( Vr) název časopisu
Kuragin
(Ho) anarchista, za kterého se přestrojil hrabě Nikolič (Proso)
kursy šourání
(Lij) zavedl JC
Kušlov
(Bo) obec, kde se v červenci r. 1911 utrhl celý pás lišek
Kutuzov
(Bl) generál, světový vojevůdce; nerozuměl česky
Kúty
(Lip) tímto místem cestoval potrubní drahou Standa (Posel)
kuželník
(Bl) postavili v Louňovicích
Labour party
(Bl) /angl./ k jejímu založení JC popohnal váhající Angličany
Labuť
(Akt) hostinec v Tanvaldu (též restaurace)
Jelínková
(Akt) domácké jméno učitele Pýchy