1901

JC napsal svůj "Elastický zeměpis"; v té době dosud nebyl v českých zemích

1901
JC vydal brožuru pro učitele vícetřídních škol "Výchova zdravého sportsmana"
1901
JC se zúčastnil expedice meteorologů do Antarktidy
1901-02
JC působil na Pelhřimovsku (též v Dolním Rakousku) jako kočovný dentista
1902
JC přišel z Vídně do Liptákova (dle zápisu v liptákovské kronice)
1903
(jaro)
1903
(jaro)
1903
(jaro)
1903
statkáři Fulínovi se neurodilo vinou Vídeňáka 1C; pokusy s metáním hnoje pomocí výbušnin (zápis v liptákovské kronice)
1903
(podzim)
1904
referát v Rokycanském Kurýru o předvedení kusu JC "Posvícení v rasovně"