1903

(jaro)

1903
(jaro)
1903
statkáři Fulínovi se neurodilo vinou Vídeňáka 1C; pokusy s metáním hnoje pomocí výbušnin (zápis v liptákovské kronice)
1903
(podzim)
1904
referát v Rokycanském Kurýru o předvedení kusu JC "Posvícení v rasovně"
1904
JC vysedává v hospodě v Liptákově; rozváží opilce. vyzdobil hostinec "U Sirotků" nápisy na zdech; nalézají se mezi 34. a 36. vrstvou
1904
živý obraz "Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství" v Malostranské besedě
1905
JC si v dopise Kláře Šenovské stěžuje: "Pražáky do divadla nedostanete. Bud' rejdí na vodě, nebo na bruslích."
1906
na podzim toho roku + 200 let přišel JC do Liptákova (odhad dle vědecké metody)
1906
muž Kuncové hajný Průcha odjíždí za následkem trůnu do Salcburku
1906
(15. 10.)