Maletice

(Tk) obec, v jejíž škole vyrobili žáci pneumatickou hudební skříň

Malina, Frank
(Akt) americký kinetik českého původu
Málková, Růžena
(Bo) kamarádka Jaroslavy Kozákové
Malmö
(Vr) byl odtud obr Lundström
Malostranská beseda
(Pól) místo živého obrazu JC z r. 1904
Malostranské náměstí
(Vr) něco mu chybí; Česká společnost cimrmanologická zde hodlá odhalit pomník JC; (Bl) zde se nekonala poprava 27 českých pánů
Malta
(Pól) ostrov, kam 3ádá nastydlý člověk letenku
malý Maďar
(Op) vřešti matce; ing. Vaněk mu vyrobí kočár pérovací (Úspěch)
Malý rynek
(Lip) leží v Tanvaldu, dopadl tam hnůj, odpálený v Liptákově
Mám malý stan
(Lip) svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách
Máňa
(Akt) manželka Bedřicha Síry; (Lij) jméno vdovy Hausnerové (Bl) věrná kobyla Ryse Veverky