1903

(jaro)

1903
statkáři Fulínovi se neurodilo vinou Vídeňáka 1C; pokusy s metáním hnoje pomocí výbušnin (zápis v liptákovské kronice)
1903
(podzim)
1904
referát v Rokycanském Kurýru o předvedení kusu JC "Posvícení v rasovně"
1904
JC vysedává v hospodě v Liptákově; rozváží opilce. vyzdobil hostinec "U Sirotků" nápisy na zdech; nalézají se mezi 34. a 36. vrstvou
1904
živý obraz "Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství" v Malostranské besedě
1905
JC si v dopise Kláře Šenovské stěžuje: "Pražáky do divadla nedostanete. Bud' rejdí na vodě, nebo na bruslích."
1906
na podzim toho roku + 200 let přišel JC do Liptákova (odhad dle vědecké metody)
1906
muž Kuncové hajný Průcha odjíždí za následkem trůnu do Salcburku
1906
(15. 10.)
1906 (prosinec)
1. lyžařská diskotéka JC ve Vysokém nad Jizerou