Mikota, ing.

(Op) známý průkopník skautingu, měl vytýčit Panamský průplav

Mikovec, Josef
(Bo) viz Hajný
Mikulíš
(Bo) tuto postavu se rozešli dělat herci kočovné divadelní společnosti JC a už se nesešli
Mikuláš z Vlásenice u Pelhřimova
(Bl) negramotný sedlák
Miloši
(Vr) tak každému vyšetřovanému říkal policejní rada Šlégr; to bylo nesnesitelné
Milovič, Stanko
(Lip) záhřebský herec, ortodoxní monologista
mimoverbální komunikace
(Tk) pátá z pedagogických zásad Cimrmanovy šesterky (viz tam)
Ministerstvo výživy
(Lij) schválilo 3.1.1899 provokační anekdotu č. 1 pro pánskou společnost
Mirvald, Standa
(Lip) viz Standa
Míšeň
(Bo) město, kam jela Hanička pro porcelán
Mladí fronta
(Pól) deník, kam si Divadlo Járy Cimrmana podalo inzerát; psalo se v něm o hře JC "Přetržené dítě"