Mikuláš z Vlásenice u Pelhřimova

(Bl) negramotný sedlák

Miloši
(Vr) tak každému vyšetřovanému říkal policejní rada Šlégr; to bylo nesnesitelné
Milovič, Stanko
(Lip) záhřebský herec, ortodoxní monologista
mimoverbální komunikace
(Tk) pátá z pedagogických zásad Cimrmanovy šesterky (viz tam)
Ministerstvo výživy
(Lij) schválilo 3.1.1899 provokační anekdotu č. 1 pro pánskou společnost
Mirvald, Standa
(Lip) viz Standa
Míšeň
(Bo) město, kam jela Hanička pro porcelán
Mladí fronta
(Pól) deník, kam si Divadlo Járy Cimrmana podalo inzerát; psalo se v něm o hře JC "Přetržené dítě"
Mleziva
(Po) nadporučík, celník
Mlynář
(Lij) postava ze hry JC "Lijavec"
Modrá trojka
(Bo) název trojice hostů u barona von Grünbacha