Mleziva

(Po) nadporučík, celník

Mlynář
(Lij) postava ze hry JC "Lijavec"
Modrá trojka
(Bo) název trojice hostů u barona von Grünbacha
Modřany
(Op) město, kde mají cukrovar (Úspěch)
Monte Carlo
(Tk) k tomuto městu připodobňuje Erika T. osadu Struk
Morava
(Bl) pokrývá akční rádius Blaníku
Moravák
(Bl) přivedl ho Šlupka do Blaníku; říkal: "Zle matičko zle" a "Včil jsme v řiti"
Morávek
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Moravo, Moravo
(Bl) píseň (zpívají vojska)
Moravské pole
(Bl) místo bitvy r. 1278; vojsko z něho se nalézá v levé enklávě Blaníku; v Blaníku měli jeho rozbor
Moreno, Jacob Levi
(Lij) jemu je mylně připisován objev léčebného divadla