Národy a pronárody

(Pól) etnografická studie JC

Nasťa T.
(Tk) ukrajinská sufražetka, dcera újezdního poštmistra, stenografka JC
Naše domovina
(Lij) přednáška JC o pěstování tabáku po domácku, která vyšla tiskem
Naše slavné prohry
(Pól) triptych, živý obraz JC
Naučiťsa učiťsa
(Tk) /rus./ základní pedagogické dílo JC
návnadná prkna
(Vr) odborně ;,“schmeckenfošny" /něm./
Nazdar!
(Pól) sokolský pozdrav
názorné a úlekové fixace
(Tk) čtvrtá z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)
Neapol
(Po) odtud je Genaro Castelli
Nedbal, Oskar
(Ho) hudební skladatel, člen vídeňské operetní komise
Nedělat přestávku, jinak utečou
(Po) poznámka JC na titulním listě jeho pohádky "Dlouhý, Široký a Krátkozraký"