Naučiťsa učiťsa

(Tk) /rus./ základní pedagogické dílo JC

návnadná prkna
(Vr) odborně ;,“schmeckenfošny" /něm./
Nazdar!
(Pól) sokolský pozdrav
názorné a úlekové fixace
(Tk) čtvrtá z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)
Neapol
(Po) odtud je Genaro Castelli
Nedbal, Oskar
(Ho) hudební skladatel, člen vídeňské operetní komise
Nedělat přestávku, jinak utečou
(Po) poznámka JC na titulním listě jeho pohádky "Dlouhý, Široký a Krátkozraký"
nehru, nehru
(Ho) absolutní konstanta, v dálné Indii zdomácnělý pokřik fotbalového mužstva, dožadujícího se předčasného ukončení zápasu
Nechanická, Jitka
(Bo) kamarádka Jaroslavy Kozákově
nechoď domů opilá
(Op) skladbička JC pro sestru Luisu
Nechoďte na dvorek, vzadu je záchodek
(Lip) 3. nápis JC v Liptákovské hospodě U Sirotků (též: . . . máme tu záchodek)