Nedělat přestávku, jinak utečou

(Po) poznámka JC na titulním listě jeho pohádky "Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

nehru, nehru
(Ho) absolutní konstanta, v dálné Indii zdomácnělý pokřik fotbalového mužstva, dožadujícího se předčasného ukončení zápasu
Nechanická, Jitka
(Bo) kamarádka Jaroslavy Kozákově
nechoď domů opilá
(Op) skladbička JC pro sestru Luisu
Nechoďte na dvorek, vzadu je záchodek
(Lip) 3. nápis JC v Liptákovské hospodě U Sirotků (též: . . . máme tu záchodek)
Nechutný
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Nekuda
(Vr) ostřílený kasař, který ocenil povídky JC
Nelson
(Bl) admirál, světový vojevůdce; nerozuměl česky
Němci
(Vr) nerozuměli zhola ničemu a záviděli dechům jak smích, tak pláč; (Bl) mají podobnou horu jako my Blaník
Němcová
(Po) sběratelka pohádek, autorka "Babičky"; (Vr) sochaři ji klidně nechali stát
Němec
(Op) míněn ing. Wagner; skolí ho na kolena české monopoly; jeho práce nebude marná (Úspěch); (Po) míněn bohemista Helmuth Beránek; (Lij) ten, kterého se Čech nebojí; (Pól) Anglosas, nejraději by utek (Píseň)