Okolo Frýdku cestička

(Tk) písnička, kterou zpíval inspektor zemskému školnímu radovi

Okolo Hradce
(Tk) písnička, kterou zpíval učitel, zemskému školnímu radovi
Okolo Súče
(Tk) písnička, kterou zpívali učitel, ředitel a inspektor zemskému školnímu radovi
Okolo Třeboně
(Tk) písnička, kterou zpíval ředitel zemskému školnímu radovi
oktaváni
(Tk) učitel si u nich vysloužil přezdívku Strašný Láďa
Olda Dynamit
(Vr) přezdívka Oldřicha Kouby
Olga
(Ho) nostalgická postava z operety JC "Proso"; hrabě Nikolič ji bere do vzducholodi
Olympijské hry
(Lip) JC se jich zúčastnil v Paříži jen jako velmi zanícený divák
omyl
(Tk) základní pojem našeho poznání dle JC
Opočno
(Ho) na náměstí tohoto města měl hospodu děd hostinského
opožděná vykládka vagónů
(Lij) nešvar