Okolo Súče

(Tk) písnička, kterou zpívali učitel, ředitel a inspektor zemskému školnímu radovi

Okolo Třeboně
(Tk) písnička, kterou zpíval ředitel zemskému školnímu radovi
oktaváni
(Tk) učitel si u nich vysloužil přezdívku Strašný Láďa
Olda Dynamit
(Vr) přezdívka Oldřicha Kouby
Olga
(Ho) nostalgická postava z operety JC "Proso"; hrabě Nikolič ji bere do vzducholodi
Olympijské hry
(Lip) JC se jich zúčastnil v Paříži jen jako velmi zanícený divák
omyl
(Tk) základní pojem našeho poznání dle JC
Opočno
(Ho) na náměstí tohoto města měl hospodu děd hostinského
opožděná vykládka vagónů
(Lij) nešvar
orwo
(Akt) na tom dělal své děti učitel Pýcha
Ostrava
(Lip) uhlobaron Ptáček tam měl tři doly (Vizionář)