Pepička

(Po) dětský divák, sedící tam vzadu

Pepík
(Bo) jméno, které volal Papoušek i papoušek
Peréz
(Tk) oděvní závod v Paraguayi
Perly panny Serafinky
(Ho) opereta JC
Perníkář, Vlastík
(Akt) je na snímku, ale nepatří do Lešnerovy rodiny, nepodařilo se jej odehnat
Perníková chaloupka
(Po) na její základy vehementně zaútočil JC
pěší křídlo
(Vr) část Cimrmanologické společnosti
Pešť
(Tk) město, kde na Dunaji pořádal JC potápěčské produkce
Petarda
(Lip) rybník u Liptákova, vzniklý po výbuchu při odpálení hnoje
petice (ostrá)
(Bl) /lat./ prosba (ostrá)
Petöfi
(Vr) název hotelu