Peréz

(Tk) oděvní závod v Paraguayi

Perly panny Serafinky
(Ho) opereta JC
Perníkář, Vlastík
(Akt) je na snímku, ale nepatří do Lešnerovy rodiny, nepodařilo se jej odehnat
Perníková chaloupka
(Po) na její základy vehementně zaútočil JC
pěší křídlo
(Vr) část Cimrmanologické společnosti
Pešť
(Tk) město, kde na Dunaji pořádal JC potápěčské produkce
Petarda
(Lip) rybník u Liptákova, vzniklý po výbuchu při odpálení hnoje
petice (ostrá)
(Bl) /lat./ prosba (ostrá)
Petöfi
(Vr) název hotelu
Petr Bezruč
(Lip) původně důl Terezka uhlobarona Ptáčka; moravský bard (Vizionář)
Petřín
(Akt) vrch, kam vedla lanovka, do které posadil malíř Žíla Manču s Karlíkem