Lenka

vnučka inženýra Kloubce, věděla, kdo je JC

Lešno
slovník Komenského na tabulkách by tam odolal požáru
Linda, Josef
kamarád Václava Hanky
Lindička
dle babičky autorka rukopisných podvrhů
Lipsko
místo bitvy národů
Lombardie
Radecký zde byl místodržitelem
Louvre
slavná pražská kavárna; zde JC strávil první světovou válku
Macpherson, James
skotský básník, údajně posbíral v horách písně starých Keltů
Mádlová, Barbora
dcera domácích, zamilovali se do ní Hanka a Linda, Hanka si ji vzal
Mádlovi
bytní Lindy s Hankou
Machar, Josef Svatopluk
JC mu dal přečíst první náčrt své hry; měl námitky k jeho nebásnickému jménu