Václav

(Akt) syn 1836">paní Hanžlové; (Lip) kníže, který byl r. 929 nebo 935 - o tom jsou dosud spory - zavrděn na prahu románského kostelíka svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi; (Lip) mladší syn vizionáře Hlavsy (Vizionář); (Lij) jméno otce Aloise Formánka; (Pól) křestní jméno učitele Poustky; (Bl) český kníže (svatý V.); kdyby se to dověděl, tak by Hynek letěl; pryč s nim

Václavák
(Bl) hanlivý název velitelského stanoviště v Blaníku václavka (Bl) druh houby
Václavské náměstí
(Lip) rádiovkami se to tam jen hemži (Posel); (Bl) je na něm kino Blaník
vagón s francovkou
(1. třída) (Bo) salonní vůz Františka Josefa (L) (zašifrovaně)
Van der Postův generátor
(Op) kontakty tohoto přístroje čistili žáci JC na Kreibichově hudební škole
Vaněk, ing.
(Op) viz Inženýr Vaněk
vápník
(Akt) tím se u Žílů nikdy nešetřilo
Varel Frištenský
(Pól) postava ze hry JC "Dobytí severního pólu", potah, ledař branického pivovaru, člen české polárnípravy
varianta Brod
(Vr) kompromisní řešeni pro sochu JC v Praze
Varšava
(Ho) nedaleko tohoto města přistála vzducholoď Karel
Varuj se hazardu, vzpomeň si na Jardu
(Lip) 2. nápis JC v liptákovské hospodě u Sirotků