porodní dědek

(Lij) jím je Alois Formánek z Manětína

Posel světla
(Lip) hra JC
Posel z Liptákova
(Lip) expedice do kraje Cimrmanova stáří a nově objevené hry JC "Posel světla" a "Vizionář"
Poslední profese
(Lij) gerontologická práce JC o žebrání
Poštovní muzeum
(Op) je ve Vídni
Potápka
(Lij) přezdívka JC
potkan
(Akt) JC je neměl rád;
Potřebuji nutně vybočit
(Pól) věta z textu JC, kterou soused Padevět zřejmě nepochopil
Poupata pro policejní dorost
(Vr) kniha JC
Poustka, Václav
(PÓ!) viz Pomocný učitel
Poznaň
(Ho) místo stavby železnice do Wroclawi