sněžný muž

(Pól) byl spatřen před lety v Himálajích

snílek prchavých nápadů
(Tk) tak označily carské úřady JC
snowman
(Pól) /angl.) sněžný člověk
sobaka
(Pól) /rus./ pes; Varel Frištenský jich nahradil desce
Sodoma
(Lij) hra JC
Sokol
( Vr) tělovýchovná organizace, ve které působil Jan Kašperský
Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství
(Pól) živí obraz JC
solipsismus
(Akt) krajně reakční křídlo idealistické filozofie
Solnohrad
(Lij) je tam věznice
Soňa
(Ho) postava z operety JC "Proso"; dožívá s Elvírou m statku v Cáchách
Sonet-Duo
(Akt) magnetofon, na kterém byl nahrán liptákovský výbuch