Vševěd

(Po) viz Děd Vševěd

vulgární materialismus
(Tk) filozofická teorie F. C. Bohlena
Vynálezci ruchadla bratranci Veverkové
(Pól) živý obraz JC
Vysočina
(Po) trvanlivý salám; (Lip) pohoří
Vyšetřování ztráty třídní knihy
(Tk) činohra JC
Vyškov
(Tk) město, v jehož škole se ztrácely čepice; zbudovali tam z travnatého pruhu před školou školní zahrádku
Vývojka
(Vr) oddělení vídeňské kriminálky, kam JC nastoupil jako asistent fotografické laboratoře
Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám
(Pól) povolené téma k hovoru na pondělí
Vzácný kámen
(Op) milostná píseň JC ze sbírky "Pro vdovičku" Vzájemná pojišťovací banka Slávie (Pól) banka; pro ni JC zkomponoval velký výjev
Vzpurný
(Lip) sedlák z Liptákova
Wagner, ing
(Op) Inženýr Wagner