Zlatovláska (dříve Princezna Zlatovláska)

(Po) postava z pohádky JC "Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zakletá princezna

zloto
(Ho) plotí se jím v Polsku
Zlý dusičnan
(Bl) role ze hry "Jak se zelenina zbláznila"
Zmatlík, Jiří
(též Jirka (Vr) kasař, který otevíral zámky trezorů dámskými sponkami
Zora
(Akt) oblíbená ochočená slepice JC (běžná hřadová vlaška)
Zpívá celá cela
(Lij) soutěž JC ve vězení
zrcadlová inverze
(Akt) proces myšlení ve vnějším světě a proces myšlení neexistujícího JC
zrcadlová perverze
(Akt) správně zrcadlová inverse
Zrod velkého projektu
(Pól) 1, kapitola deníku české polární výpravy
Ztratili jsme kompas
(Pól) 10. kapitola deníku české polární výpravy
zum Beispiel
(Po) /něm./ například