zvláštní stan lojových figurín

(Akt) založil JC v Johannesburgu zvýšená erotická aktivita (Akt) termín dr. Turnovského

Žaludová, Josefa
(Lip) důchodkyně, pamětnice JC v Liptákově, bydlí v Iádví
Žaponci
(Pól) se silami jsou na konci (Píseň)
Žatec
(Akt) na tamním gymnáziu studoval dr. Hedvábný s pyrotechnikem Šťáhlavským
Žebráci z Vídně žijí tak bídně
(Op) stará rakouská píseň
Žebrák
(Lij) pleteme si s Točníkem
Ženich z hladu
(Bo) aktovka Jana Nerudy
žid
(Pól) nejraději by utek (Píseň)
Žijme zdravě do 100 let
(Lij) práce prof. Sajnera, který zemřel v 60 letech
Žíla
(Akt) postava ze hry JC "Akt" taťka, malíř
Žílová
(Akt) postava ze hry JC "Akt", Markéta, mamka, žena malíře Žíly