Tyrš, Miroslav dr.

(Pól) vynálezce stoje rozkročného s rukama v týl

U labutě
(Lip) hostinec v Tanvaldě; je tam rvačka a už půl hodiny tam běhá po lokále Cikán s nožem v zádech (Vizionář)
U Plechatých
(Bo) restaurace ve Vraném
U Sirotků
(Lip, MS) hospoda (též restaurace) v Liptákově; vyměňují se před ní láhve s propan-butanem; konaly se zde restaurátorské práce
U Šneka
(Vr) hostinec
Učitel
(Tk) postava ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"; tříďas; Strašný Láďa
Učitelské noviny
(Pól) noviny; psaly o prof. Mac Donaldovi, o polární záři a o lázni (správně: kázni) na školách v Rakousku
úhelné pilíře
(Tk) na šesti (dříve pěti) ú. p. spočívá smělá konstrukce pedagogiky JC (viz Cimrmanova šesterka)
uherák
(Bl) uherský rok (familiérně)
Uhlířovo kukátko
(Op) viz Vondruškovo kukátko
Uhlířské Janovice
(Ho) opereta JC (též opera)