Kafkova proměna

dílo Maxe Broda

Karel
strýc Radeckého
Keenan, Edward L.
byl slávista
Kloubec, inženýr
nálezce
Komenský, Jan Ámos
postava ze hry JC „České nebe“, několika-násobný vdovec
Konta, Josef
hloubil legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska
Kosovo pole
tak označil Rukopisy Bojko Kulič
Kostel sv. Jana Křtitele
ve Dvoře Králové, je v něm komora
Kostnice
za Husova pobytu tam bylo úplně zatmění slunce
Krabice z Veitmile, Beneš
středověký spisovatel ze 14. století
Kulič, Bojko
srbský historik