Rukopis zelenohorský

přišel poštou Václavu Hankovi ze zámku Zelená Hora, Dobrovský pojal podezření

Rukopisy
jsou čtyři
Rukopisy dnes a kdysi
kniha JC
Rusalka
nesložil ji Zdeněk Fibich
Rusko
Josef Dobrovský zde napsal několik textů pro studenty
Růžový palouček
jablíčka odtud Komenský nabízí
Říp
když na něj vylezl Praotec, byla duha
Skoti
předběhli nás
Sláva císaři!
bezpečnější titul hry JC „České nebe
Slávista
není totéž co slavista
Slezské písně
JC je prodal Bezručovi