Basilejská odpověď

(Akt) brilantní odpověď JC v Basileji; heslo v encyklopedii

Bavory
(Op) kraj, kde JC nakoupil 4 g-ovce
Béďa (též Béda)
(Akt) domácké křestní jméno Síry
Bedřich
(Akt) křestní jméno Síry; (Ho) syn plukovníka Karla (Proso)
Bedřich Síra
(Akt) postava ze hry JC "Akt", obchodník
Beethoven, Ludwig van
(Op) hudební skladatel, napsal Symfonii č. 2 D dur
Béla
(Vr) křestní jméno houslisty Puskáse
Benátky nad Jizerou
(též n. Jiz.) (Lip) zastávka liptákovské expedice
Benešov
(Bo) město, kde působil JC jako přírodní lékař; na tamním nádraží pracoval telegrafista Mráček
Beran, George
(Jiří) (Pól) postava ze hry JC "Dobytí severního pólu", krajan, bratr, poručík biologie, sluha z výpravy Američana Mac Donalda
Beránek
(Tk) jméno žáka školy ve Struku; žák, který je napomínán, aby se nedloubal v nose